Tin tức -Sự kiện

Viên chức quản lý của Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

Ngày đăng: 04/05/2023 -08:37:47 AM

Vừa qua, tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh trực thuộc Trung đoàn BB974, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 khóa 71 năm 2023. 
sptwnt
Các học viên chụp ảnh lưu niệm với các giảng viên và quản lý khóa học
Khóa học có 90 học viên, trong đó có 4 viên chức quản lý của Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang. Tham gia khóa học, các học viên đã được bồi dưỡng 19 chuyên đề với các nội dung cốt lõi như: Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; về quốc phòng an ninh, động viên quốc phòng; về  dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới... 
Kết thúc khóa học, 100% học viên dự thi đạt yêu cầu trở lên, trong đó 4 học viên đến từ Trường CĐSP Trung ương - Nha trang đều đạt loại khá, giỏi./.

Người đưa tin: Lê Thị Minh Xuân

Tin cùng loại