Nhân sự

   
ntkoanh
 

Ngô Thị Kim Oanh

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: nkoanh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 02583.542.289

Nhiệm vụ

- Phụ trách chung các hoạt động của Phòng;

- Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường.

 
lkuan
 

Lý Khắc Uẩn

Chức vụ: Chuyên viên chính

Email: lkuan.tccb@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 02583.542.289

Nhiệm vụ

- Triển khai thưc hiện một số chế độ, chính sách như nâng bậc lương, thâm niên nhà giáo, tuyển dụng, bồi dưỡng, thi đua, kỷ luật…..;

- Thư ký Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường.

 
cvloi
 

Cao Văn Lợi

Chức vụ: Chuyên viên

Email: cvloi@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 02583.542.289

Nhiệm vụ

- Theo dõi việc ký hợp động lao động, hợp đồng làm việc, bảo hiểm xã hội, quản lý hồ sơ viên chức;

- Phụ trách công tác thanh tra, pháp chế.