Nhân sự

   
ntkoanh
 

Ngô Thị Kim Oanh

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: nkoanh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 02583.542.289

 
 

Lý Khắc Uẩn

Chức vụ: Chuyên viên chính

Email: lkuan.tccb@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 02583.542.289

 
 

Cao Văn Lợi

Chức vụ: Chuyên viên

Email: cvloi@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 02583.542.289