Tin tức -Sự kiện

Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang triển khai giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày đăng: 08/03/2021 -11:23:56 AM

Thực hiện Thông báo số 36/TB-MTTQ-BTT ngày 23/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, chiều 06/3/2021, Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang đã tiến hành các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.
sptwnt
Sau khi nghe thông báo tiêu chuẩn, cơ cấu và căn cứ tình hình thực tiễn, các thanh viên tham gia hội nghị đã biểu quyết thống nhất giới thiệu giảng viên Nguyễn Hoàng Mai Thy ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.
sptwnt
Phát biểu tại hội nghị, giảng viên Nguyễn Hoàng Mai Thy cảm ơn sự tin tưởng của viên chức và người lao động Nhà trường, hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân nếu được trúng cử./.
 

 

Người đưa tin: Thái Văn Tài

Tin cùng loại