Tin tức Pháp luật

Sắp có quy định mới về lương của cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn

Ngày đăng: 03/07/2018 -08:07:19 AM

 

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Nghị quyết 85/NQ-CP ngày 27/6/2018 của Chính phủ.
Theo đó, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiến hành các công việc sau:
- Xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
- Trình Chính phủ trong năm 2018.
Đồng thời, trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Nội vụ cần chú ý:
- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ;

- Bảo đảm nội dung của Nghị định phù hợp với quy định hiện hành và Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương.
Nghị quyết 85/NQ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nguồn: TVPL

Người đưa tin: Cao Văn Lợi

Tin cùng loại