Tin tức Pháp luật

03 trường hợp kiểm tra đột xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng: 01/08/2018 -11:05:35 AM

 

Ngày 26/7/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT quy định về công tác kiểm tra. Theo đó, việc kiểm tra đột xuất của Bộ GD&ĐT được tiến hành trong các trường hợp:

- Theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ.

.- Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật từ thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân, báo chí và các phương tiện thông tin truyền thông.

- Theo yêu cầu khi giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, những vấn đề nóng liên quan đến trách nhiệm quản lý của Thanh tra, các đơn vị chức năng. Bên cạnh đó, Quyết định 2692 cũng có quy định việc tổ chức kiểm tra đột xuất thực hiện theo các bước:

Bước 1. Chuẩn bị kiểm tra;

Bước 2. Tiến hành kiểm tra;

Bước 3. Kết thúc quá trình kiểm tra;

Bước 4. Ký ban hành, gửi Thông báo kế quả kiểm tra. 

Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT năm 2018 có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nguồn TVPL

Người đưa tin: Cao Văn Lợi

Tin cùng loại