Tin tức Pháp luật

Danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Ngày đăng: 22/05/2019 -07:24:12 AM

 Cục Quản lý Chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông báo 538/QLCL-QLVBCC về Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, tính tới ngày 15/5/2019, các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ bao gồm:

- 08 trường đại học được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT (Xem danh sách chi tiết tại đây)

- 176 đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch 17/2016/TT-BGDĐT-BTTTT (Xem danh sách chi tiết tại đây)

- 05 trường đại học được tổ chức thi, cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ theo các dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Xem danh sách chi tiết tại đây)

Mẫu các loại chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cục Quản lý Chất lượng không chịu trách nhiệm đối với các đơn vị không có tên trong danh sách và các chứng chỉ không theo mẫu đã công bố.

Hữu Phạm

 

Người đưa tin: Cao Văn Lợi

Tin cùng loại