Tin tức Pháp luật

Danh sách các trường đại học đủ điều kiện cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Ngày đăng: 05/04/2019 -14:08:43 PM

 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trả lời vướng mắc liên quan đến cơ sở đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ.

Theo đó, việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hiện nay được thực hiện theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 15/11/2017).

Thực hiện theo Thông tư này, tính đến nay đã có 04 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, bao gồm: 

1. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

3. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

4. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đưa tin: Cao Văn Lợi

Tin cùng loại