Tin tức Pháp luật

Quy định mới về chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy

Ngày đăng: 08/03/2019 -13:43:17 PM

 

Ngày 25/02/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo đó, đối với các ngành đào tạo đại học mới được mở ngành trong năm tuyển sinh, chỉ tiêu xác định cho ngành đó không vượt quá 30% năng lực đào tạo của ngành theo quy định. 

Đối với cơ sở giáo dục trong ba năm liền kề không vi phạm quy định về tuyển sinh được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo cam kết về chất lượng đào tạo, nhu cầu xã hội nếu: 

- Được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành.

- Có nghị quyết thông qua chủ trương xác định chỉ tiêu tuyển sinh của hội đồng trường.

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của cơ sở tự chủ được xác định theo năng lực đào tạo và kết quả khảo sát sinh viên có việc làm hằng năm của cơ sở đó.

Thông tư  Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực 12/4/2019.

Người đưa tin: Cao Văn Lợi

Tin cùng loại