Tin tức Pháp luật

Đơn giản hóa điều kiện thành lập trường đại học

Ngày đăng: 08/07/2022 -10:50:10 AM

 

Ngày 06/7/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 793/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, đơn giản hóa một số điều kiện thành lập trường đại học công lập, cho phép thành lập trường đại học tư thục như sau:

- Bỏ quy định: Có dự kiến cụ thể về số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, trình độ đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với lộ trình để mở mã ngành và tuyển sinh đào tạo trong đề án thành lập trường. Quy định này được đề xuất bỏ bởi đã được thể hiện chi tiết tại nội dung của Đề án thành lập trường.

- Bỏ điều kiện: Có diện tích đất xây dựng trường tại trụ sở chính tối thiểu là 05 ha và đạt bình quân tối thiểu là 25m/sinh viên tại thời điểm trường có quy mô đào tạo ổn định sau 10 năm phát triển” tại khoản 3 Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 33 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP).
Điều kiện này được đề xuất bỏ bởi việc thành lập trường chưa cần diện tích xây dựng, nếu quy định sẽ trùng lặp với điều kiện để trường đại học hoạt động đào tạo.

Do đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 và bãi bỏ khoản 5 Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Với việc thông qua cắt giảm, đơn giản hóa các nội dung trên sẽ giảm chi phí là 9.613.600 đồng/năm tương ứng với 26,67% tổng chi phí so với hiện nay./.

Người đưa tin: Cao Văn Lợi

Tin cùng loại