Tin tức Pháp luật

Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

Ngày đăng: 12/11/2018 -15:38:50 PM

 

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ.

Theo đó, việc điều chỉnh áp dụng với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2021, có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

Mức lương hưu sau điều chỉnh  =  Mức lương hưu tính theo Khoản 2 Điều 56 hoặc Khoản 2 Điều 74 Luật BHXH 2014   +  Mức điều chỉnh.

Trong đó, Mức điều chỉnh  =  Mức lương hưu tính tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu   X  Tỷ lệ điều chỉnh.

Tỷ lệ điều chỉnh được quy định chi tiết trong Bảng tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 153/2018/NĐ-CP.

Thời điểm thực hiện điều chỉnh theo quy định nêu trên được tính từ tháng lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu.

Người đưa tin: Cao Văn Lợi

Tin cùng loại