Tin tức Pháp luật

Ban hành 09 TTHC về lĩnh vực công chức, viên chức

Ngày đăng: 21/08/2019 -16:28:42 PM

 

Ngày 12/7/2019, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 546/QĐ-BNV công bố 09 thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, cụ thể như sau:

- 05 TTHC về lĩnh vực công chức:
 + Thủ tục thi tuyển công chức;
+ Thủ tục xét tuyển công chức;
+ Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức;
+ Thủ tục thi nâng ngạch công chức;
+ Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.

- 04 TTHC về lĩnh vực viên chức:
+ Thủ tục thi tuyển viên chức;
+ Thủ tục xét tuyển viên chức;
+ Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức;
+ Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Xem chi tiết hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC tại Quyết định 546/QĐ-BNV (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký).

 

Người đưa tin: Cao Văn Lợi

Tin cùng loại