Văn bản

Quyết định về việc Ban hành Quy định chuyển đổi vị trí công tác trong Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang

- Số văn bản: 371/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản điều hành

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại